Taco Eisenga huisartscoördinator gemeente Emmen

 
Steeds meer zorg wordt in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Het regelen van de hulp en ondersteuning binnen het sociale domein, jeugdzorg, langdurige zorg en participatie is bij de gemeenten komen te liggen. De uitwerking van beleid op deze terreinen heeft effect op het werk van de huisarts. Om die reden hebben gemeenten en huisartsen afgelopen 1,5 jaar in toenemende mate contact over alle veranderingen.

Als logisch vervolg is in gemeente Emmen huisartscoördinator Taco Eisenga aangesteld. De functie wordt door gemeente Emmen en ZODHC gezamenlijk gefinancierd voor 6 uur per week. De huisartscoördinator is te vergelijken met de transmuraal coördinator die zijn rol heeft  tussen ziekenhuis/specialisten en huisarts.

Schakelfunctie
De huisartscoördinator is op beleidsniveau aanspreekpunt voor de gemeente. Allerlei thema’s kunnen daarbij van belang zijn. Zoals ontwikkelingen rond volksgezondheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van huisartspraktijken, verantwoordelijkheidsverdeling, informatiedeling, privacy en deskundigheid.
Als tweede belangrijke taak kunnen signalen van huisartsen via de coördinator op de juiste plek binnen de gemeente neergelegd worden (bijv. over situaties waarin de praktische uitwerking van veranderingen in het sociale domein tot problemen leidt of onduidelijkheid blijkt te bestaan). Ook kan voor huisartsen relevante informatie vanuit de gemeente gestroomlijnd worden. Daarmee heeft de coördinator een schakelfunctie tussen beide partijen.

Meer informatie
Lees het persbericht van gemeente Emmen en ZODHC
LHV en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben de digitale werkmap ‘Samen werken in de wijk’ samengesteld.