Stap verder in de uitwisseling patiëntgegevens in Drenthe

 
Op 1 en 15 november organiseerde de LHV-Huisartsenkring Drenthe in samenwerking met CHD, DHC, Progez en de Drentse Apothekers Coöperatie (DAC) twee identieke informatiebijeenkomsten over de elektronische gegevensuitwisseling van patiëntgegevens. Doel is veilige en betrouwbare elektronische uitwisseling van patiëntgegevens in onze regio te verbeteren. De opkomst was hoog.

Vooral het onderwerp opt-in gaf veel discussie. Er waren veel vragen zoals, hoe lang blijft OZIS nog? Wat/wie wordt gezien als zorgaanbieder? Wat wordt er door anderen (bijv. website ikgeeftoestemming) geregeld? Verzocht werd om toestemming met meerdere partijen te regelen.
De workshop voor huisartsen motiveerde de deelnemers voor de ingeslagen weg om tot 1 regionaal systeem te komen waarbij ook de meerwaarde van kwaliteitsaspecten werd gezien. De workshop voor apothekers leverde een wensenlijst voor het systeem dat de huisartsen gaan kiezen.

Het ICT-platform gaat verder op de ingeslagen weg en neemt de punten mee die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kwamen waaronder:

  • Wensenlijst apothekers
  • Centrale regeling voor opt in (toestemming patiënt)
  • Mogelijk richtlijn medicatieoverdracht ondersteunen