Sparren met een collega – Eerste mentor-menteeprogramma afgerond

 
Sparren met een collega – Eerste mentor-menteeprogramma afgerond
Om (jonge) huisartsen een stevigere start te geven, heeft de kring het afgelopen jaar voor het eerst het mentor-menteeprogramma aan haar leden aangeboden. In dit programma loopt een (ervaren) huisarts vrijwillig een tijd op met een (jonge) huisarts. Op deze manier kunnen zowel persoonlijke als professionele vaardigheden laagdrempelig met elkaar worden gedeeld.

Het programma is gelijktijdig met kring Drenthe gestart in Zwolle/Flevo/Vechtdal, De Gelderse Rivieren, Gelre-IJssel, Twente en Zuidoost Brabant. In totaal hebben dertig koppels onder begeleiding van een externe procesfacilitator (Majorie van der Cingel, psycholoog-docent aan de Huisartsenopleiding UMC Utrecht) meegedaan. Gedurende een periode van negen maanden hebben mentor en mentee gewerkt aan vooraf geformuleerde doelstellingen. Mentees vroegen bijvoorbeeld om hulp bij vragen als ‘hoe creëer ik meer balans tussen werk en privé?’, ‘hoe kan ik mijn ambities combineren?’, en ‘wil ik een eigen praktijk of werk ik liever als waarnemer of hidha?’. Mentoren hadden een sterke motivatie om mee te doen omdat ze het belangrijk vinden om jonge collega’s te ondersteunen en ze te helpen met onzekerheden. Daarnaast waren ze ook nieuwsgierig hoe jongere collega’s over het huisartsenvak denken.  

Evaluatie
Begin van de zomer is het programma afgerond en is er geëvalueerd. Zowel mentoren als mentees beoordeelden positief. Mentees hebben vooral het vertrouwelijk sparren zonder dat er belangen waren gewaardeerd en voelen zich over het algemeen ook goed geholpen met hun vraagstuk. Mentoren kijken ook tevreden terug. Ze vonden het leuk om een jonge collega op weg te helpen en vonden de veilige, vertrouwelijke en respectvolle contacten zeer prettig.

Bij een aantal koppels heeft COVID-19 er voor gezorgd dat de gesprekken op een gegeven moment stil zijn komen te liggen. Indien van toepassing zullen we hier, met de ervaringen die zijn opgedaan, in een nieuwe ronde beter op inspelen.

Vervolg mentor-menteeprogramma
Uit de evaluaties blijkt dat het mentor-menteeprogramma het beoogde doel heeft bereikt. Daarom wil het bestuur graag een vervolg aan het programma geven. Naar verwachting bieden we samen met een aantal andere kringen een nieuwe ronde begin 2021 aan. De uitnodiging hiervoor kun je binnenkort per mail verwachten. Mocht je jouw interesse al eerder kenbaar willen maken dan kun je een mail sturen naar huisartsenkringdrenthe@lhv.nl.  

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden op de LHV-kringwebsite.

Portefeuillehouder: Olaf Kuipers