Scholingloket in uitvoering

 
Er zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot één centraal punt voor alle deskundigheidsbevordering in Drenthe voor huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten.

Wat is er de afgelopen maanden geregeld:
- De naamsverandering en statutenwijziging van de Stichting Deskundigheidsbevordering Huisartsen Drenthe zijn vastgelegd. Dit was nodig na de opsplitsing van Stichting DKB Zwolle/Flevoland en Drenthe in twee regio’s. Het bestuur van de St. DKB Drenthe bestaat uit Ben Luten namens de kring, Marianne van de Vrie namens DHC en Herman Weissink namens de Programmacommissie Plus Drenthe.
- Na het vertrek van scholingscoördinator Marja Ooms is in overleg met de WDH’s een nieuwe scholingscoördinator gezocht. Het duo Myriam Bijstra en Marian Janse, werkzaam bij Midea, gaan de scholingen coördineren en de scholingsorganisaties ondersteunen.
- De instellingsaccreditatie (IA06) is geregeld voor de St. DKB en er zijn afspraken gemaakt met de Perifeer accreditatie medewerker (PAM) Frank Hutten.
- De Programmacommissie Plus, waarin de WDH’s, Drentse Nascholing en andere scholingsaanbieders zijn vertegenwoordigd, komt regelmatig bij elkaar om de programma’s uit te wisselen.

Drentse scholingskalender
Gewerkt wordt aan één scholingskalender zodat in één oogopslag alle scholingen overzichtelijk op een rij staan. Voorlopig zal (in verband met kostenbesparing) de website van HZD hiervoor worden gebruikt. Ook andere aanbieders van scholingen (zoals compagnonscursus, Interline, sandwichcursus) kunnen, als zij dit wensen, hun aanbod toevoegen. Dit zal overlap in data en onderwerp van scholingen voorkomen en de duidelijkheid en toegankelijkheid van scholingsinformatie vergroten. De facilitaire organisatie van HZD en CHD samen (Midea) zal de coördinatie op zich nemen.