Samenloop declaraties huisartsenzorg met AWBZ zorg 2013-2014

 
Veel huisartsen hebben medio september van Zilveren Kruis een brief ontvangen over een ‘samenloop declaraties huisartsenzorg met AWBZ zorg 2013-2014’.

In deze brief stelt Zilveren Kruis dat er bij de aangeschreven huisarts een samenloop tussen huisartsenzorg en AWBZ zorg is en vraagt de betreffende huisarts een verschuldigd bedrag terug te betalen en/of te betalen aan de betreffende AWBZ-instelling.

Naar aanleiding van de brief van Zilveren Kruis hebben wij een eerste overleg gehad met Zilveren Kruis. Dit overleg wordt binnenkort vervolgd.

In afwachting van nadere berichtgeving adviseren wij u vooralsnog niet tot terugbetaling over te gaan.