Resultaten vragenlijst organisatiegraad huisartsen in Drenthe

 
In maart stuurden wij u een vragenlijst over de regionale organisatie van huisartsen in Drenthe. Wij ontvingen veel reacties en wij danken u hartelijk voor uw tijd en moeite.

Samenvatting van de resultaten:
De respons was 20%. Met name gevestigd huisartsen (82%) hebben gereageerd. De
verdeling over de 4 regio’s: Zuid-Oost 45%, Noord-Midden 29%, Zuid-West 14% en
Hoogeveen 10%.
Van de respondenten geeft 69% aan dat ze bij een Regionale Huisartsencommissie
(RHC) horen. De RHC komt meestal 1 keer per kwartaal bijeen. 28% van de
respondenten bezoekt zelf de RHC. De informatie over de RHC komt via de hagro-afgevaardigde (50%) of via de agenda/ het verslag (56%).
Verder zegt 85% te zijn aangesloten bij een hagro. De meeste hagro’s (48%)
komen 1 keer per maand bij elkaar. De meeste respondenten (89%) bezoeken zelf
de hagro-bijeenkomsten.
Welke onderwerpen worden besproken tijdens de hagro-bijeenkomsten:
FTO 67%, LHV/Kring 83%, coöperatie/HZD 72%, CHD/diensten 68% anders 33%.
Men ontvangt informatie over de hagro via: eigen bezoek 90%, agenda/verslag 49%
of via een collega 16%.
Op onze vraag hoe u informatie wilt ontvangen van de Kring, zegt 83% per mail,
49% via haweb, 39% via kringnieuws en 13% via de website.
Verder zijn er enkele opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan die het bestuur
ter harte neemt.
Meer weten over de antwoorden van u en uw collega’s? Klik hier voor de
resultaten.

In gesprek met RHC’s
We vroegen ook naar uw mening over hoe u graag regionaal georganiseerd wilt
zijn. Omdat hier geen eenduidig beeld uit komt, gaat het bestuur een gesprek
plannen met de voorzitters van de RHC’s over de samenwerkingsverbanden. Punt
van overleg hierbij zal ook zijn hoe communicatie/afstemming kan verbeteren.

Aanleiding voor de vragenlijst
Transities naar gemeente, ziekenhuisfusies en mogelijk in de toekomst regio
gebonden financiering (populatiebekostiging) zijn ontwikkelingen die vragen om
goed georganiseerde regionale huisartsenzorg. Dit is voor LHV-huisartsenkring
Drenthe aanleiding een beter beeld te willen krijgen van de organisatiegraad
van huisartsen in de regio.