Regiotafel: dien je projectvoorstel in!

 
Regiotafel: dien je projectvoorstel in!
In 2015 dienden huisartsen zelf projectvoorstellen voor S3-gelden in bij Zilveren Kruis. Een tijdrovende klus, met weinig gehonoreerde voorstellen als resultaat. Daarom is in 2016 een regiotafel gevormd. In dit bericht vind je het format waarmee je eenvoudig je projectvoorstel bij de regiotafel indient.

Projecten van vorig jaar
In 2016 zijn de volgende overkoepelende projecten ingediend en goedgekeurd:

  1. Coördinator Huisarts – Gemeente
  2. Palliatief Consultatieteam Drenthe Eerste lijn
  3. Apps binnen de huisartsenzorg in Drenthe
  4. Verbetering samenwerking en afstemming in de GGZ keten in Drenthe
  5. Verbeteren Organisatiegraad.

2017: de aanpak
Ingrid Hummelen, huisarts in Assen, namens de regiotafel: “Drentse huisartsen kunnen projecten voor 2017 bij ons indienen. Wij beoordelen de projectvoorstellen op volledigheid, waarna Zilveren Kruis de projecten op inhoud zal beoordelen. Vervolgens maken we een menulijst met daarop de door Zilveren Kruis goedgekeurde projecten. Deze lijst wordt naar de praktijkhoudende huisartsen gestuurd, waarna je kunt aangeven aan welk(e) project(en) je wilt deelnemen. Het is de bedoeling dat de gelden gelijk verdeeld worden over de Drentse huisartsen, mits je je inschrijft en voldoet aan de resultaten.

Je project dient betrekking te hebben op één van onderstaande thema’s:

  1. Zorgvernieuwing
  2. Wijkgerichte Zorg (OWZ= Organisatie Wijkgerichte Infrastructuur)
  3. Substitutie.

Ingrid: “Veel huisartsenpraktijken hebben zelf al vaak projecten opgezet of zijn deze aan het opzetten. Zulke projecten kunnen ook voor andere praktijken zinvol zijn. Het is fijn om die projecten in Drenthe uit te rollen.
'Immers, dan hoeft niet elke praktijk het wiel opnieuw uit te vinden.' 


Dien je project in

Kijk eens goed naar wat je al doet in je praktijk en wat je nog graag wilt doen. Als het maar betrekking heeft op één van de 3 eerder genoemde thema’s. Je kunt je projectvoorstel tot 15 april 2017 per mail indienen; stuur je plannen snel in!"