Passantentarieven en waarneemgebieden: een korte uitleg

 
In korte tijd heeft de LHV-Huisartsenkring Drenthe meerdere vragen ontvangen over passantentarieven. Vaak kwam daar de relatie met waarneemgebieden naar voren. Daarnaast komt dan ook een vraag voor kortdurend verblijf buiten het eigen waarneemgebied. Hieronder geven we een toelichting hoe de begrippen samenhangen.

De tariefbeschikking als bron
Om helderheid te krijgen baseren we ons op de tariefbeschikking huisartsenzorg van de NZA. Daarin staat welke tarieven onder welke voorwaarden gedeclareerd mogen worden. Het is van belang te weten dat waarneemgebieden niet in de regelgeving voorkomen. Dat is een afspraak tussen huisartsen onderling, maar die heeft geen wettelijke  basis. Passantentarieven staan wel genoemd in de tariefbeschikking. De voorwaarde voor een passantentarief is dat de patiënt niet in de vestigingsgemeente van de huisarts woont. In landelijke gebieden kan dit onrechtvaardig voelen, omdat zeker in het oosten van Drenthe er grote gemeenten voorkomen. Als  u als huisarts 
gevestigd bent in de gemeente Borger-Odoorn, dan mag u dus geen passantentarief declareren zolang de patiënt ook in deze gemeente woont. De zorgverzekeraars passen deze regels toe en dat is dus conform de regelgeving.

Waarneemgebied
Huisartsen maken vaak afspraken met gesloten beurzen om elkaars patiënten overdag te helpen in spoedgevallen. Dan wordt de rekening ingediend door de huisarts waarbij de patiënt staat ingeschreven.  Deze constructie geeft geen probleem, zolang de waarneemgebieden van de betrokken huisartsen samenvallen met de gemeentegrens en die huisartsen ook in die gemeente gevestigd zijn. Is dat niet het geval, dan kan dat tot vraagtekens leiden. Een voorbeeld. Als een huisarts, gevestigd in Emmen, een waarneemgebied heeft met een deel van Borger-Odoorn, dan kan het volgende gebeuren. Hij mag overdag voor de patiënten waarvoor hij waarneemt en die uit Borger-Odoorn komen, het passantentarief declareren. Terwijl de waarneemafspraak waarschijnlijk zal luiden dat de huisarts  waar deze patiënt staat ingeschreven, in Borger-Odoorn , alleen een gewoon consult mag declareren.

Kortdurende opname
De situatie wordt nog complexer als een patiënt voor een kortdurende opname in andermans waarneemgebied wordt opgenomen. We zien dan dat deze patiënt soms wordt overgeschreven naar de huisarts die de patiënt bezoekt. Dat moet dan worden teruggezet als de patiënt naar huis gaat. Wat is een goede werkwijze? Er zijn argumenten om wel over te schrijven, maar ook om dat niet te doen. Deze situatie is belegd bij het landelijk bureau van de LHV, om hierin helderheid te geven. Er is  nu geen eenduidige richtlijn. We verwachten in het laatste kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid en zullen zodra dit bekend is hierover berichten.