Opheffing SKHNN – overheveling gelden naar Stichting DKB

 
Met de invoering van de WKKGZ per 1 januari 2017 is er een einde gekomen aan de werkzaamheden voor de SKHNN (Stichting Klachtenregeling Huisartsen Noord-Nederland). Het bestuur van de SKHNN heeft besloten de resterende gelden over te hevelen naar de nascholingsorganisaties van de kringen Friesland, Groningen, Drenthe en Zwolle/Flevo/Vechtdal, waarna de SKHNN formeel wordt opgeheven.

De gelden dienen door de nascholingsorganisaties ingezet te worden voor nascholing voor huisartsen in Drenthe op het gebied van klachtenafhandeling in de huisartsenzorg in ruime zin.

Het bedrag voor Drenthe zal worden overgeheveld naar de Stichting DKB. Deze Stichting heeft ten doel het bevorderen van de deskundigheid en kwaliteit van huisartsen en praktijkmedewerkers in haar werkgebied, in de meest ruime zin van het woord. De Stichting faciliteert de werkgroepen deskundigheidsbevordering huisartsen en de nascholingscommissies.
De Stichting DKB zal in samenwerking met de WDH’s zorgen voor een nascholing voor alle huisartsen in Drenthe op gebied van de klachtenafhandeling.