Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen

 
(Chronisch) zieke kinderen en jongeren kunnen onderwijsachterstanden oplopen als gevolg van hun behandeling en ziekte. Huisartsen kunnen ouders en/of verzorgers wijzen op de mogelijkheden die de consulenten onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL) bieden: samen met de leerling, ouders/verzorgers en school kijken naar de mogelijkheden van onderwijs op maat om leerachterstanden te voorkomen.

De onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dat betekent dat kosteloos een beroep kan worden gedaan op deze dienstverlening. Er zijn in Nederland 120 consulenten OZL die deze dienstverlening verzorgen, zowel in de regio bij de onderwijsadviesbureaus als in de Universitair Medische Centra. Alle consulenten OZL maken deel uit van het netwerk Ziezon, het landelijk expertisecentrum over Ziek zijn en Onderwijs.

Voor meer informatie over de consulenten OZL en hun dienstverlening kunt u terecht op de website van Ziezon www.ziezon.nl. Daar vindt u ook de contactgegevens van de instellingen en consulenten OZL bij u in de regio.