Nieuwe raamovereenkomst voorbehouden handelingen VVT instellingen

 
Een raamovereenkomst voorbehouden handelingen op kringniveau zorgt ervoor dat alle huisartsen in het werkgebied van Drenthe niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel.

In 2013-2014 hebben we vanuit de kring deze overeenkomst aangeboden en nu zijn nieuwe overeenkomsten aangeboden. Deze overeenkomst geldt voor alle huisartsen die vallen binnen het werkgebied van de kring.
Tot de nieuwe raamovereenkomst is gesloten, blijft de huidige raamovereenkomst uit 2014 van kracht. Op de kringwebsite kunt u zien met welke VVT-instellingen de kring een raamovereenkomst heeft gesloten. Deze lijst wordt telkens geüpdate.

Wat is herzien?
De herziening van de raamovereenkomst voorbehouden handelingen is gebaseerd op de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Ook is geanticipeerd op de verschuiving van zorg uit het ziekenhuis naar de huisartsen. In het kort wat er is herzien:

  • Minder administratieve lasten: uitvoeringsverzoeken zijn alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen (bijv. het geven van injecties), niet meer bij risicovolle handelingen (bijv. het toedienen van sondevoeding).
  • De opdracht is vormvrij: in de praktijk vindt de opdracht met een uitvoeringsverzoek vaak schriftelijk plaats. Door de herziening is het ook mogelijk een uitvoeringsverzoek te geven in de vorm van een telefonische opdracht aan de uitvoerende zorgverlener. Deze vorm van opdrachtverstrekking is getoetst en goedgekeurd door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geen raamovereenkomst
Als de organisatie waaraan je voorbehouden handelingen wilt delegeren geen raamovereenkomst heeft getekend, je kunt de naam van de organisatie aan ons doorgeven zodat wij ze alsnog een overeenkomst kunnen aanbieden. Dit kan via mailadres huisartsenkringdrenthe@lhv.nl.