Nieuwe achterstandspostcodegebieden vanaf 2019: de gevolgen voor u als huisarts werkzaam in een achterstandswijk in Drenthe

 
Naar aanleiding van de herijking van de achterstandspostcodes ingegaan op 1 januari 2019 is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. Deze achterstandsfinanciering is tweeledig. Enerzijds krijgen huisartsen een toeslag op het inschrijftarief voor iedere verzekerde die woonachtig is op een erkende achterstandspostcode. Anderzijds wordt er een bedrag per verzekerde woonachtig op een achterstandspostcode in het lokaal achterstandsfonds gestort. Dit achterstandsfonds biedt huisartsen de mogelijkheid tot subsidiering van projecten met betrekking tot achterstandspatiënten. Daarnaast vergoedt het achterstandsfonds het gebruik van de Tolkentelefoon. Hieronder leest u verder welke systematiek en criteria zijn gehanteerd en welke gevolgen dit heeft voor individuele huisartsen en achterstandsfondsen, in het bijzonder het Achterstandsfonds Drenthe.

Systematiek

  • Het aantal achterstandspatiënten is uitgebreid naar 1,5 miljoen. De opslag op het inschrijftarief groeit mee met deze uitbreiding (totaal €11,8 miljoen)
  • De gehanteerde criteria zijn: percentage inwoners met laag inkomen, percentage niet-actieven, percentage niet-Westerse allochtonen en MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen)

Gevolgen
Door de nieuwe systematiek zijn veel achterstandspostcodes niet langer geconcentreerd in steden, maar ook verspreid over de regio. Bij de vorige herijking in 2012 waren er 42 gemeenten met achterstandspostcodes, nu zijn dat er 323. Voor Drenthe betekent dat dat er weer gemeenten zijn met achterstandspostcodes (wijken, straten), namelijk in: Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Staphorst en Steenwijkerland.

Gevolgen voor individuele huisartsen
Voor u als individuele huisarts betekent dit dat u een opslag op het inschrijftarief kunt declareren voor patiënten die zijn ingeschreven in uw praktijk en die woonachtig zijn in een straat met een achterstandspostcode. Als het goed is, integreert uw HIS deze gegevens automatisch.

Gevolgen voor Achterstandsfonds Drenthe in 2019
Alle nieuwe postcodes (gemeenten) worden in 2019 ondergebracht bij de bestaande fondsen omdat 2019 een overgangsjaar betreft. Hiervoor worden de LHV-kringregio’s gehanteerd; dit is landelijk besloten. Aangezien Drenthe voor de herijking geen erkende achterstandspostcodes had, heeft Drenthe zich aangesloten bij het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal voor de duur van 1 jaar. Huisartsen uit de bovengenoemde postcodegebieden kunnen een aanvraag doen voor subsidiëring van projecten of ideeën die bijdragen aan de -extra- ondersteuning van de huisartsen(zorg) in achterstandsgebieden. Binnenkort informeren wij u over de mogelijkheden en aanvraagprocedure. Mocht u nu al ideeën willen aandragen, dan horen (038-4601251) of lezen (huisartsenkringdrenthe@lhv.nl) we die graag!
 
Vergoeding tolkentelefoon weer van kracht
De regeling voor vergoeding tolkentelefoon (TVcN) zoals die in deze regio eerder heeft bestaan en gefinancierd werd vanuit het Achterstandsfonds Drenthe, gaat in 2019 weer van kracht. In maart wordt u hier verder over geïnformeerd.

Huisartsen die aanspraak maken op gelden van het Achterstandsfonds Drenthe 2019
Wij vragen van u als huisarts om individueel te controleren of u patiënten in uw praktijk heeft die woonachtig zijn op een erkende achterstandspostcode en daarmee aanspraak maakt op gelden van het Achterstandsfonds Drenthe. Hiervoor is het nodig om bijgevoegde postcodelijst te controleren.