Nieuw kringbestuurslid Marcel de Vijlder stelt zich voor

 
Nieuw kringbestuurslid Marcel de Vijlder stelt zich voor
Sinds 1999 ben ik, samen met mijn collega Jan Scherpenisse, werkzaam als apotheekhoudend huisarts in Valthermond en Tweede Exloërmond. Wij werken nauw samen met meerdere organisaties in een overkoepelend virtueel verband genoemd Gezondheidscentrum de Monden. Hierin participeren 4 huisartspraktijken, GGZ, Indigo, een grote fysiotherapiepraktijk, een thuiszorgorganisatie en het Wijkteam. Wij streven naar multidisciplinaire integrale zorg, waarin de patiënt een actieve rol heeft.

Aandachtsgebieden zijn palliatieve zorg, zorg voor chronische zieken, obesitas, kleine chirurgische ingrepen, oogheelkunde, echografie en organisatie van andere eerstelijns diagnostiek als ook preventieve taken.

In het verleden heb ik meerdere bestuurlijke taken gehad, variërend van voorzitterschappen van huisartsen coöperaties tot een meer ondernemende rol in de functie van medisch directeur van de HZD. Daarnaast heb ik enige ervaring in ontwikkeling van gezondheidscentra en opzet van samenwerkingsverbanden in de zorg. Momenteel houd ik mij, naast mijn werk als huisarts, bezig met samenwerkingsvraagstukken gemeente en zorgadvisering. Verder werk ik sinds ongeveer een jaar als docent bij de vakgroep huisartsgeneeskunde UMCG waar ik les geef in management en ondernemerschap.

Deze extra curriculaire activiteiten komen voort uit mijn ervaring dat, om als huisarts effectief en met plezier te kunnen werken, er naast je persoonlijke inzet een aantal wezenlijke externe factoren voorwaardelijk zijn: intercollegiale samenwerking, goede relaties en afspraken met andere zorgverleners, een strategisch krachtige positie van huisartsen, zowel lokaal als in groter verband en een goede werkrelatie met zorgverzekeraars en overheden. Ik hoop dan ook dat ik binnen Kring-verband hier iets aan kan bijdragen.