NHG.doc bij meeste HISsen optioneel in 2015

 
Een aantal HIS-leveranciers heeft de optie om NHG.doc te koppelen aan het HIS met bijbetaling door de huisarts, verplicht opgelegd. De huisartsenkring Groningen heeft dit aan de kaak gesteld en nu hebben de betreffende HIS-leveranciers inmiddels besloten deze koppeling en betaling facultatief te laten zijn.

Veel huisartsen zijn blij met de functies van het kennissysteem NHG.doc en de genoemde koppeling . Maar toch zou er principieel een keuze moeten zijn voor een dergelijke optie met financiële consequenties.
De leveranciers gaan wel verschillend om met deze keuze: sommigen vragen actief of de huisarts het wil, anderen vragen om actief af te melden (opt-out). Het is dus goed om alert te zijn op de mogelijkheden van uw leverancier.

Voor promedico gebruikers
:
Promedico heeft op 2 december jl. laten weten dat het voor Promedico gebruikers per 1 januari a.s. mogelijk wordt om de NHGDoc functionaliteit in hun HIS te beëindigen en daarvoor ook niet meer te betalen (net als inmiddels alle andere HIS leveranciers). Echter, Promedico wenst hierover niet rechtstreeks met de gebruikers van Promedico te communiceren. Daarom informeren wij u vanuit de Huisartsenkring hierover. Indien u per 1 januari a.s. geen gebruik wenst te maken van NHG.Doc en derhalve hier ook niet voor wenst te betalen, kunt u gebruik maken van deze brief om dit kenbaar te maken aan Promedico. Wij adviseren u om deze brief zo spoedig mogelijk doch in ieder geval vóór 1 januari a.s. te verzenden aan Promedico.