Netwerkgroep huisartscoördinatoren stuurt brief aan gemeenten over inkoop jeugdzorg

 
Afgelopen jaar is een netwerkgroep opgericht voor huisartscoördinatoren die contact onderhouden met hun gemeente namens de achterban. Het doel van deze groep is het delen van kennis en ervaringen om goed voorbereid het gesprek met de gemeente aan te gaan.

Lees voor meer informatie over dit initiatief het nieuwsartikel.

Het onlangs verschenen inkoopbeleid jeugdzorg van de gemeenten in Drenthe gaf reden tot bezorgdheid over de rol van huisartsen. De netwerkgroep heeft daarom een duidelijk standpunt verwoord zodat geen onterechte verwachtingen ontstaan. Dit is in een brief aan de gemeenten (bijlage) gestuurd.

Standpunt samengevat
Huisartsen hebben in het kader van jeugdhulp/jeugdzorg (rechtstreeks) verwijsrecht, zonder restricties.

Bij verwijzing kunnen zich de volgende mogelijkheden voordoen:
1. Er is geen sprake van moeilijke problematiek en de patiënt blijft behandeld in de eerste lijn (bijvoorbeeld huisarts, CJG, jeugdteam). Hiervoor is geen verwijzing nodig naar specialistische jeugdzorg.
2. Bij vermoeden van een diagnose kan de huisarts voor diagnostiek/consultatie de specialistische jeugdzorg inschakelen (consultatie en advies). Indien de diagnose duidelijk is, wordt deze teruggekoppeld aan de huisarts, waarna patiënt verder in behandeling kan worden genomen of er wordt een ander traject door de huisarts ingezet (algemeen zoals onder 1 of specialistische verwijzing zoals onder 3).
3. Bij duidelijke diagnose/probleembeschrijving waarvoor specialistische jeugdzorg nodig is, wordt een verwijzing voor de specialistische jeugdhulp geschreven. De huisarts kan hierbij geen code (4 t/m 8) aangegeven, noch de (verwachte) behandelduur en controle daarop. Dit blijft de expertise van de specialist. Huisartsen spelen dus in dit geval geen rol bij de bewaking van een budget. Regelmatige verslaggeving aan de huisarts hoort natuurlijk wel plaats te vinden en wordt geregeld in onderlinge afspraken.
Kijk voor meer informatie over de jeugdzorg en het inkoopbeleid in de factsheet (bijlagen).

Overzicht gecontracteerde zorgaanbieders
Per 1 januari 2017 komt de website www.verwijzerswijzer.nl online met een overzicht van de bouwstenen van het gemeentelijk inkoopbeleid jeugdzorg. Per bouwsteen kan doorgeklikt worden naar een beschrijving van deze bouwsteen en naar welke zorgaanbieders verwezen kan worden.
 
Overzicht huisartscoördinatoren

 Gemeenten

Huisartscoördinator 

Aa en Hunze

Martijn Mantingh

Assen                                          

Lamiek Westerhof

Borger –Odoorn

Marcel de Vijlder

Coevorden

Gerda van der Woude

De Wolden

Sietse Dam

Emmen

Taco Eisenga

Hoogeveen

Joke Dijkema

Meppel

Catrien Brinkman

Noordenveld

Tineke Heijstra

Tynaarlo

Marianne van de Vrie

Westerveld

hagro-voorzitter

Midden-Drenthe

hagro-voorzitter