Modernisering van de LHV

 
Modernisering van de LHV
Het voorstel van de projectgroep Modernisering Vereniging (MOVE) is in de laatste LHV ledenraad van 9 maart goedgekeurd. De opdracht van de ledenraadswerkgroep en de bureauwerkgroep is daarmee positief afgerond. Het LHV-bestuur en daarmee het LHV-bureau heeft nu de opdracht om met het vervolgproject MOVE-IT (Implementatie Traject) de vereniging te begeleiden naar het nieuwe verenigingsmodel. Hieronder een korte toelichting.

De ledenraad heeft met deze beslissing aangeven dat het voorstel van MOVE  een sluitend antwoord is op de vraag, om te komen met een nieuw verenigingsmodel dat voldoet aan de in 2019 vastgestelde visie met als randvoorwaarden:

  1. gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle leden
  2. een herkenbare, benaderbare en betekenisvolle vereniging voor alle huisartsen
  3. samenwerking met andere huisartsenorganisaties

MOVE naar MOVE-IT
Als afgevaardigden van de Drentse Huisartsen hebben we ingestemd met de modernisering. Een sterke en wendbare vereniging is van belang. Een goede binding vanuit Drenthe met ook de LHV kan bijdragen aan sterke huisartsenzorg in ons eigen gebied.
MOVE-IT

Binnen het bestuur Drentse Huisartsen is al wel gesproken over de modernisering. De uitvoering moet nog ter hand worden genomen. Het is hierbij van belang  de modernisering passend te maken  hoe wij de huisartsenzorg organiseren in Drenthe. De komende maanden werken we aan het verder vormgeven aan MOVE via een gezamenlijke Implementatie Traject. Aan het einde van dit jaar moet duidelijk worden hoe we invulling geven aan het gelijkwaardig lidmaatschap, het aantal afdelingen, enzovoorts. Via het LHV-ledenplein kunnen alle huisartsen het MOVE-webinar blijven terugkijken, (nieuwe) verhalen uit verschillende regio’s lezen en discussies voeren. De landelijke MOVE-IT werkgroep komt snel op de lijn bij de kringen en de leden om vervolgstappen te zetten, met als start het toewerken naar een nieuwe afdelingsstructuur.

Martijn Mantingh, bestuurslid, afgevaardigde LHV