Ledenraad: invoering visitatie opnieuw bespreken

 
In de LHV-ledenraad op dinsdag 10 februari klonk het duidelijke verzoek aan het LHV-bestuur om het visitatieprogramma nog eens onder de loep te nemen. De Ledenraad is positief over kwaliteitscontrole, maar vindt het huidige visitatieprogramma ongewenst.

Onder andere Kring Drenthe heeft duidelijk laten weten zeer kritisch te zijn over het nieuwe visitatieprogramma en heeft dit door middel van een brief aan het LHV bestuur laten weten. Hierover stuurden wij u vrijdag 6 februari een nieuwsflits.
Het Drentse geluid werd breed gedragen door alle kringen. LHV en NHG nemen de kritiek ter harte en gaan met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. Lees meer hierover in het LHV nieuwsbericht.