Kringcontributie en factuur 2017

 
De contributie 2017 voor LHV-huisartsenkring Drenthe is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016 vastgesteld. De contributie bedraagt, gelijk aan voorgaande jaren, € 500,- voor gevestigd huisartsen en € 250,- voor niet gevestigde huisartsen.

Wijze van inning contributie
LHV-huisartsenkring Drenthe gaat net als  vorig  jaar de kringcontributiefactuur zoveel mogelijk per e-mail versturen. Voor de uitvoering hiervan is het bedrijf AcceptEmail ingeschakeld. Met de link in de factuur kunt u online (via Ideal) betalen. Voor leden die via een automatische incasso betalen, verandert er niets. Van enkele leden hebben wij geen emailadres. Deze leden ontvangen de factuur per post.

Wij rekenen op uw contributiebijdrage zodat LHV-huisartsenkring Drenthe ook in het komende jaar haar ambities kan blijven waarmaken in het belang van ons werk als huisarts.