Kringcontributie en factuur 2015

 
De contributie 2015 is vastgesteld tijdens de ALV van 26 november jl. De contributie bedraagt € 500 voor gevestigd huisartsen en € 250 voor niet gevestigde huisartsen.

Wijziging wijze van inning contributie
LHV-huisartsenkring Drenthe gaat vanaf dit jaar (gelijk aan de LHV) de jaarlijkse kringcontributiefactuur zoveel mogelijk per e-mail versturen. Voor de uitvoering hiervan is het bedrijf AcceptEmail ingeschakeld. Met de link in de factuur kunt u online (via Ideal) betalen. Wij verwachten dat deze werkwijze voor u tot betaalgemak leidt. Een ander voordeel is dat een dubbele betaling niet meer mogelijk is. Voor leden die via een automatische incasso betalen verandert er niets. Van enkele leden hebben wij geen emailadres. Deze leden ontvangen de factuur per post.

Wij rekenen op uw contributiebijdrage zodat LHV-huisartsenkring Drenthe haar ambities kan blijven waarmaken in het belang van ons aller werk als huisarts.