Kosten- en inkomensonderzoek NZa

 
De uitkomsten van dit onderzoek dienen als basis voor de tarieven van 2013. De eerste groep huisartsen heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Maar liefst 90% van hen heeft aanvullende vragen van de onderzoekers ontvangen. Verzoek aan de geselecteerde huisartsen is om ook deze aanvullende informatie aan de LHV te sturen. Kring Drenthe heeft besloten de huisartsen die geselecteerd zijn een tegemoetkoming te geven voor de accountantskosten.

De LHV wil niet afhankelijk zijn van de gegevens die de NZa terugkoppelt. De LHV wil met gebruikmaking van dezelfde gegevens alternatieve situaties naast die van de NZa kunnen leggen om voorstellen te kunnen doen. Ook wordt de representativiteit van de NZa-steekproef bekeken. Dit is de reden waarom de LHV alle geselecteerde huisartsen oproept de gegevens aan de NZa én aan de LHV te verstrekken.Het is voor ALLE huisartsen van belang dat de LHV met goed onderbouwde alternatieven kan komen.

Tegemoetkoming accountantskosten

Het Kringbestuur heeft besloten tot een tegemoetkoming van maximaal € 250,- van de gemaakte accountantskosten voor leden in Drenthe die deelnemen aan het NZa kostenonderzoek. Huisartsen die een beroep op deze tegemoetkoming willen doen kunnen zich wenden tot LHV-Huisartsenkring Drenthe onder het gelijktijdig overleggen van een kopie van de factuur van de accountant. Om fiscale redenen betaalt de Kring de tegemoetkoming nadat de factuur van de accountant is verstrekt.

Binnenkort zullen de uitkomsten van beide onderzoeken naar verwachting beschikbaar zijn.
Meer informatie leest u in het dossier Kostenonderzoek NZa.