Kerstgroet

 
Kerstgroet
Hoe graag had ik jullie een vrolijke en onbezorgde kerstgroet gegeven. Maar helaas overheerst op dit moment diepe bezorgdheid, nu we met de omikron variant binnen 3 weken in een ongewisse situatie beland zijn. Zorgen over de continuïteit van ons zorgsysteem bij aanvang van het nieuwe jaar, in het bijzonder onze huisartsenzorg.

Een situatie die (nog steeds) vermijdbaar is met een versnelling van de boostercampagne. Onze patiënten worden door de trage booster campagne direct noodzakelijke medische zorg (namelijk vaccinatie) onthouden. Dit signaleren wij dagelijks; geen uitnodigingsbrief, geen toegang tot callcenters, het digitale systeem hapert, transport problemen etc. Ondanks maximale inzet van de GGD. Gezamenlijk hebben wij als Huisartsen in Drenthe besloten om ons hier over uit te spreken en voor het belang van onze patiënten op te komen. De steun die wij hiervoor van jullie ontvangen hebben heeft ons zeer goed gedaan.

We hebben alles in het werk gesteld om de boostercampagne te versnellen maar krijgen geen gehoor bij zowel LHV als VWS. Zeer teleurstellend. Het is onverteerbaar dat er miljoenen vaccins beschikbaar zijn en teveel kwetsbare mensen niet op tijd hun booster krijgen. En het is onbegrijpelijk dat de minister in de huidige zeer onzekere situatie niet een beroep gedaan heeft op de enorme prikcapaciteit van de huisartsen. Met onze eenmalige hulp hadden wij de boostercampagne met 2 weken kunnen versnellen als wij ontzorgd waren op administratief gebied.

We kunnen op dit moment alleen maar hopen dat het aantal mensen dat ziek gaat worden van omikron mee zal vallen en ons zorgstelsel de komende maanden goed doorstaat.

Samen kijken we terug op een jaar waar wij als huisarts er gestaan hebben voor onze patiënten. Met onze teams hebben we op het uiterste van ons kunnen gepresteerd. Zeker in de hectische periode rondom de Astra Zeneca vaccinatie die getekend werd door leveringsproblemen, angst over de bijwerking en registratie problemen. Laten we er trots op zijn dat we desondanks veel mensen zo snel mogelijk beschermd hebben.  

We hebben ook dit jaar weer ervaren wat het voor ons als huisartsen betekent om samen goed georganiseerd te zijn. Onze organisatie HZD, vanaf 1 januari Dokter Drenthe, heeft op vele fronten enorme stappen gezet om ons steeds beter te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de verbeterde digitale communicatie met al onze zorgpartners en met onze patiënten. Het opzetten van een digitaal spreekuur op de posten. Onze digitale praktijkscan. Aan het programma voor praktijkovername. En aan vernieuwende zorgprogramma’s zoals Target. Teveel om op te noemen. Als bestuur verwachten we dat wij het komende jaar steeds meer zullen ervaren dat dit onze werkdruk zal verminderen. Dank aan de vele collegae die in expert teams, kernteams, regionale en nascholingscommissies etc. hier hun bijdrage aan leveren. Onze organisatie kan niet zonder onze input.

Het MOVE traject bij de LHV zal hopelijk tot meer inspraak van leden leiden.

Laten we, ook in tijden van zorg, niet vergeten dat we het mooiste beroep hebben dat er bestaat. De prachtige en waardevolle momenten die we ook dit jaar weer mee maakten met onze patiënten en onze teams. Samen met elkaar en alle medewerkers op de posten. Graag deel ik met jullie één van deze momenten van mij 2 weken geleden. .  

Een gedichtje dat ik kreeg van mijn oudste patiënte
Al die halve gezichten
Ogen en een plukje haar
Oh, hoe moeilijk vind ik dat toch
Hoe herkennen wij elkaar?

Neus en mond verborgen
Achter kapje
Zwart of bont
Oh, wat vind ik dat toch moeilijk
Mis ik zo jouw lieve mond

Lieve Heer, geef toch genezing
Wereldwijd en ook dichtbij
Zodat wij elkaar weer vinden
Zacht en zorgzaam
En ook vrij

Van harte bedank ik iedereen die dit jaar weer zo hard hun best gedaan hebben voor ons allemaal; de medewerkers van de HZD, de  Raad van Commissarissen en de LHV regiomedewerkers.

Mede namens Olaf, Martijn en Pieter wens ik jullie allemaal heel goede kerstdagen en een gezond 2022 toe.

Lamiek Westerhof, voorzitter van de Drentse Huisartsen