Jan Sorgdrager over ouderenzorg: “vangnet is noodzakelijk”

 
Velen van u hebben de vragenlijst over de Langdurige zorg ingevuld. Naar aanleiding van de resultaten is kringbestuurslid met portefeuille ouderenzorg Jan Sorgdrager geïnterviewd voor het ledenblad De Dokter. Hij gaat in op de lange wachttijd voor (kortdurende) opname. Hij merkt dit zelf ook in zijn praktijk en pleit voor het bieden van een vangnet.

Wat vinden de huisartsen uit Drenthe?
Wanneer ouderen (kortdurend) moeten worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis is de wachttijd volgens 56% van de huisartsen uit Drenthe te lang. Dit is opvallend hoog: landelijk is dit 38%. 79% van de Drentse huisartsen is in staat om de benodigde zorg te leveren aan thuiswonende kwetsbare ouderen. Daarbij werkt de huisarts steeds meer samen met praktijkondersteuners en de wijkverpleegkundige. Over de samenwerking met de wijkverpleegkundige is de huisarts zeer tevreden. Een probleem is wel de versnippering van de thuiszorg door meerdere thuiszorgorganisaties. Zo heeft 70%  van de respondenten te maken met 2-5 verschillende thuiszorgorganisaties en werkt 28% van de huisartsen samen met meer dan 5 organisaties. 53% van de huisartsen is van plan om het aanbod van zorg voor thuiswonende ouderen uit te breiden ook al heeft 85% van de huisartsen tijdgebrek.

De rol van de specialist ouderengeneeskunde is nog erg onduidelijk en de samenwerking kan nog een stuk beter. Voor Drenthe heeft HZD contact met Verenso en zij ontplooien initiatieven om de samenwerking te verbeteren. 80% van de huisartsen heeft de zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking die in een kleinschalige woonvorm leven. Zij ervaren daar geen grote problemen in de zorg.
De LHV heeft enkele hulpmiddelen ontwikkeld zoals: de praktijkkaart ouderenzorg of de  modelovereenkomst huisartsenpraktijk zorginstelling. Deze zijn bij veel huisartsen niet bekend.

Landelijke resultaten
De landelijke resultaten zijn gepubliceerd op de LHV-website in het artikel “Huisartsen: Kwetsbare patiënt verdient meer zorg en aandacht”.