Huisartsen nemen de regie in Drenthe

 
De 1e lijn, de huisarts, krijgt meer taken. Die handschoen pakken de Drentse huisartsen onder voorwaarden op. Ook de ziekenhuizen in Drenthe zijn zich aan het herpositioneren en het is van groot belang dat wij als huisartsen een duidelijk en eensluidend geluid laten horen.

Op de kringwebsite zijn verschillende handvatten en basisdocumenten onder het kopje "regierol huisartsen" bij elkaar gezet. Deze dienen ter inspiratie en achtergrondinformatie voor wanneer u in gesprek gaat met bijvoorbeeld 1e of 2e lijns zorgpartners, gemeenten etc.

De werkgroep Plaatsbepaling Huisartsenzorg wil samen met de collega-huisartsen uit Drenthe de regierol in de zorg behouden en versterken, zowel in de 1e- als in de 2e lijns zorg. Hiervoor zijn 10 activiteiten op een rij gezet. "zie het maar als de 10-geboden voor de Drentse huisarts" aldus werkgroeplid Harry Groenwold. De 10 activiteiten zijn een praktische uitwerking van het visiedocument "Plaatsbepaling huisartsenzorg in de regio Drenthe".

De werkgroepleden of kringbestuurders willen u graag ondersteunen bijvoorbeeld wanneer u dit onderwerp in een hagro-overleg of regiocommissie wilt bespreken. Hiervoor is bijvoorbeeld ook een bestaand en uitgetest WDH-programma beschikbaar. Via huisartsenkringdrenthe@lhv.nl kunt u een afspraak maken.

De werkgroep bestaat uit: Gerda van der Woude, Frans Fonville, Harry Groenwold, Olaf Kuipers, Jan Willem van der Kouwe en Ben Luten.