Hoge opkomst van aanstormend talent bij ALV 21 juni

 
De ALV van 21 juni 2017 had een hoge opkomst met veel jonge (aanstaande) huisartsen. Meer dan 20 waarnemers, hidha’s en aios en meer dan 35 praktijkhouders kwamen meepraten over het thema Toekomst Huisartsenzorg Drenthe.

Hoe ziet de situatie er over 5 jaar uit?
15 tot 20% van de huisartsen in Drenthe is nu ouder is dan 50 jaar. Bovendien is de wens over te gaan naar een kleiner aantal patiënten per huisarts.
Er wordt de komende 5 jaar een toename in de zorgvraag verwacht. Dit wordt veroorzaakt door dat er meer ouderen zijn, men langer thuis blijft wonen, substitutie naar de eerste lijn, door extramuralisering en door een toename van GGZ patiënten.  Hoe houden we de huisartsenzorg op peil bij een toenemende zorgvraag en gelijkblijvend of dalend aantal huisartsen? Het bespreken in groepen leverde geanimeerde gesprekken op. De (toekomstige) huisartsen zien vooral uitdagingen op het gebied van samenwerken, werkdruk en ouderenzorg.

Als mogelijke oplossingen werd genoemd: Anios in de huisartsenpraktijk, betere honorering voor rurale gebieden, netwerken/elkaar ontmoeten van starters en stoppers,  waarnemen onaantrekkelijk maken, vacatures beter bekend maken.

 
 

Wat wil de starter van deze tijd?
- flexibele werktijden;
- 3 tot 4 dagen werken liefst in duo- of groepspraktijk;
- weten waar een vacature is of komt (via websites);
- werk voor de partner;
- voorbereiding en steun bij praktijkhouderschap;
- aan het eind van de opleiding: praktijkhoppen.

Tips voor de stopper
- word opleider:  gebleken is dat aio’s met regelmaat werkzaam blijven binnen de praktijk waar ze zijn opgeleid;
- tijdig afbouwen, geleidelijk overdragen van de praktijk;
- Aio’s nemen bij voorkeur geen solistische praktijk over. Solistische huisartsen kunnen daar op inspelen door bijvoorbeeld te gaan samenwerken met omliggende praktijken. 
 

Verder werd besproken op de ALV 
- Stand van zaken overleg met de Raad van Toezicht van de CHD over de gewenste zeggenschap van huisartsen: na een briefwisseling is er een goed gesprek geweest over inhoud en organisatiestructuur van de CHD. Het voornemen is een intentieverklaring te tekenen en zowel op inhoud als op organisatiestructuur samen aan de slag te gaan.
- Wat doet de nieuwe Raad van Commissarissen? Wouter van der Kam, voorzitter van de nieuw ingestelde RvC stelde zich voor.
- Voortgang GGZ project.
- Bestuurswissel: Ben Luten werd hartelijk bedankt voor zijn jaren als bestuurslid en voorzitter van de Kring. Olaf Kuipers is benoemd als nieuw bestuurslid van de Drentse Huisartsen.

De volgende ALV is op 27 september. Dan is het thema ‘praktijkorganisatie’.