Hoe gaan we verder met het (dreigende) huisartsentekort?

 
Hoe gaan we verder met het (dreigende) huisartsentekort?
Hoe houden we de huisartsenzorg op peil bij een toenemende zorgvraag en gelijkblijvend of dalend aantal huisartsen? 15 tot 20% van de huisartsen in Drenthe zal de komende jaren gaan stoppen. Het huisartsentekort heeft meerdere oorzaken en er is dus ook niet één oplossing.

Tijdens de ALV en themabijeenkomst van 21 juni 2017 over de toekomst van de huisartsenzorg in Drenthe is een groot aantal mogelijke oplossingen voor het huisartsentekort aangedragen. Deze ALV had een hoge opkomst met veel jonge (aanstaande) huisartsen. Meer dan 20 waarnemers, hidha’s en aios en meer dan 35 praktijkhouders kwamen meepraten over het thema Toekomst Huisartsenzorg Drenthe.

Het bestuur van de Drentse Huisartsen heeft de resultaten van de themabijeenkomst besproken en daar haar eerste actiepunten voor het vervolg uitgehaald. 

Mogelijke acties en oplossingen

 • Rekening houden met wensen van de starters zoals flexibele werktijden, 3 tot 4 dagen werken liefst in duo- of groepspraktijk; werk voor de partner, aan het eind van de opleiding praktijkhoppen.
 • Anios en PA in de huisartsenpraktijk.
 • Betere honorering voor rurale gebieden: evaluatie module krimpgebied.
 • Netwerken/bijeenkomsten organiseren voor starters en stoppers.
 • Vacatures beter bekend maken.
 • Voorbereiding en steun bij praktijkhouderschap. Tip: bezoek de themabijeenkomst over praktijkorganisatie tijdens de ALV van 27 september!
 • Contacten en promotie aiossen en opleiding Groningen/Zwolle.
 • Promotie gericht op Randstad.
 • Meer opleiders in Drenthe: gebleken is dat aio’s met regelmaat werkzaam blijven binnen de praktijk waar ze zijn opgeleid.
 • Begeleiden en matchen van starters en stoppers.
 • Wagro commissie Drenthe (her)oprichten.

Het bestuur gaat de komende maanden deze acties uitwerken in een plan van aanpak. Hier zullen we verschillende partijen bij betrekken, onder andere HZD, LHV, Huisartsopleiding, Zilveren Kruis en Provincie Drenthe. Bij de Algemene Ledenvergadering van 29 november zullen we u bijpraten over dit onderwerp.