Heeft u alles geregeld voor de WKKGZ?

 
Met ingang van 1 januari 2017 is de volledige WKKGZ een feit. Er zijn de laatste maanden veel vragen geweest over verschillende aspecten. Daarom zetten we hier kortheidshalve nog een en ander op een rij.

Daarbij is een belangrijke bron de Vragen en antwoorden van de LHV-site.

U dient te zijn aangesloten bij een geschilleninstantie en te kunnen beschikken over een klachtenfunctionaris. U kunt zich hiervoor aanmelden bij www.skge.nl. Verder dient u een klachtenregeling te hebben. De LHV heeft deze, in samenwerking met NHG en Ineen voor alle huisartsen opgesteld. Deze is inmiddels  beschikbaar op de LHV website. De klachtenregeling moet  goed vindbaar op uw website staan.

Personeel dat bij u in dienst is, lift mee op de regeling die u treft. Voor het personeel dat niet in loondienst is, dient u het contract van deze medewerkers aan te passen. Op de LHV site staat hoe u het contract dient aan te passen met
addenda (voor ZZP). U kunt de addenda gebruiken als u de overeenkomsten heeft opgemaakt met behulp van LHV-modellen (of de contractgenerator). Als u géén gebruik heeft gemaakt van LHV-modellen, adviseren wij u om na te gaan of in de door u gebruikte overeenkomst de in de addenda geregelde zaken worden geregeld. Zo niet, dan kunt u de addenda gebruiken.

Bij detachering van zorgverleners dient u als praktijk een overeenkomst te sluiten met de gedetacheerde zélf om te voldoen aan de wet. Dit kan met behulp van bijgevoegde bijlage. De afspraak die eventueel nodig is met de detacheerder is nog onderwerp van gesprek met VWS. Mocht hier actie in nodig zijn, dan ontvangt u bericht.  

Als u na het lezen van dit bericht en de websites nog vragen blijft houden, kunt u die voorleggen aan huisartsenkringdrenthe@lhv.nl.