HaROP is herzien

 
Dit jaar wordt het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP 2005) vervangen door het HaROP/Crisisplan 2018-2021. Doel is om met elkaar de huisartsenzorg te borgen als de Hagro of huisartsenpost de zorg mogelijk niet kan bieden. Informatie over dit plan vind je in de twee bijgevoegde documenten: het beleids- en werkdocument.

Wanneer gebruik je HaROP?

Vanuit de dagpraktijk ben je zelf verantwoordelijk in geval van crisis. Maar als een crisis ontstaat die de dagpraktijk of regio overschrijdt, dan maak je gebruik van het HaROP crisisplan. Denk bijvoorbeeld aan een grieppandemie met uitval van veel personeel, waardoor de continuïteit van zorg onder druk komt te staan.

Of je wordt – in je praktijk of op de post - door een incident geconfronteerd met een hoge zorgvraag, of met verstoring van je eigen bedrijfsvoering dat effect heeft op de continuïteit van zorg. Of je raakt betrokken bij een uitbraak van infectieziekten. In zulke gevallen gebruik je HaROP.  

Voor wie?

  • Huisartsen
  • Hagro Coördinatoren HaROP en hun vaste vervangers
  • Leden en ondersteuners crisisteam.

Dit HaROP/Crisisplan betreft de huisartsenzorg, huisartsenpraktijken en huisartsenposten in Drenthe, Appelscha e.o., Steenwijk e.o. en de leden van de Huisartsendienstenstructuur Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel (DZDNO).

Downloads

  • In het beleidsdocument vind je een beschrijving van de afspraken op hoofdlijnen.
  • Het werkdocument biedt juist praktische hulpmiddelen.