Handreiking voor huisvestingsproblematiek

 
Onlangs publiceerde de LHV de landelijke resultaten van het onderzoek naar Toekomstbestendige huisvesting.

Uit dit onderzoek blijkt dat 77% van de huisartsen nadelen ervaart van de huisvesting van hun praktijk. Een gezamenlijke aanpak met gemeenten is nodig om te voorkomen dat de huisvestingsproblemen op termijn leiden tot een nog groter tekort aan huisartsen en praktijkpersoneel en zelfs tot het verdwijnen van huisartsenpraktijken.

Hoofdlijn regionale uitkomsten onderzoek

De hoofdlijn van de uitkomsten van het onderzoek in Drenthe laat zien dat vooral voldoende ruimte voor personeel, bereikbaarheid en parkeergelegenheid een grote rol spelen  Ook zijn er veel opmerkingen over de technische staat van het pand. In Drenthe geven de huisartsen aan liever te gaan verbouwen dan te gaan verhuizen

Wat kunt u doen?
De LHV heeft  een aantal documenten opgesteld met tips en een handleiding hoe met de gemeente in gesprek gegaan kan worden. Zeker nu overal nieuwe coalities worden gevormd is het een kans om de huisvesting van huisartsen voor het voetlicht te krijgen. Ook zijn er enkele voorbeelden die worden toegelicht en een aanwijzing hoe u spreektijd kunt vragen in een raadsvergadering.

Alle documentatie vindt u op HAweb. We raden u aan om hier kennis van te nemen en dit binnen uw hagro of met de huisarts-gemeente coördinator te bespreken en zo nodig verder uit te werken.

Aanspreekpunt bestuur: Olaf Kuipers