Hagro-afgevaardigde gekoppeld aan bestuurslid

 
Tijdens de Ledenvergadering van kring Drenthe op 7 februari jl. is het voorstel aangenomen om de hagro-afgevaardigde te koppelen aan een vast aanspreekpunt uit het bestuur. Ieder bestuurslid heeft nu een cluster van ongeveer 5 hagro's waar hij/zij de contacten mee onderhoudt.

Het kringbestuur kwam tot dit voorstel door positieve ervaring met de hagroronde en de wens om de communicatie te onderhouden en uit te bouwen met de hagro's en de leden.
Een overzicht met hagro-afgevaardigden en daaraan gekoppeld contactpersoon uit het bestuur is geplaatst op de website.

Hagro-afgevaardigde:

  • is vertegenwoordiger en aanspreekpunt van zijn/haar hagro.
  • bezoekt de algemene ledenvergadering van de Kring en rapporteert terug aan de hagroleden.
  • kan namens de hagro agendapunten inbrengen bij het bestuur (3 weken voor de ledenvergadering).

Het verslag van de Ledenvergadering kunt u nalezen op de website. Verder kwam aan bod: een motiverende presentatie Haweb; plaatsbepaling huisartsen bij herschikking zorg en nieuws uit de LHV-Ledenraad.