Grote bezwaren tegen nieuwe klachtenwet

 
De Eerste Kamer behandelt binnenkort de nieuwe klachtenwet. Als deze wordt aangenomen heeft dat grote gevolgen voor de huidige regeling in Noord Nederland.

LHV brengt landelijk de bezwaren onder de aandacht bij de Eerste Kamer en bij minister Schippers. De belangrijkste kritiekpunten zijn: Onevenredige belasting voor kleinschalige zorgaanbieder, Patiënt verliest laagdrempelige onafhankelijke klachtenafhandeling en Risico stijging aantal claims. In een nieuwsartikel  leest u de laatste ontwikkelingen.

Engelien Overbeek, secretaris van de Stichting Klachtenregeling Huisartsen Noord Nederland (SKHNN), legt in een brief uit wat de wijzigingen en consequenties zullen zijn.

Kort samengevat:
- De zorgaanbieder (dus ook elke huisarts of organisatie zoals huisartsenposten en gezondheidscentra, HOED etc.) moet een schriftelijke regeling treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten.
-De zorgaanbieder dient een klachtenfunctionaris aan te stellen .
-Een klacht moet zorgvuldig onderzocht worden, en gericht op het zoeken naar een bevredigende oplossing voor de beide partijen.
-De klager moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder ontvangen met het oordeel en te nemen maatregelen
-De zorgaanbieder kan en mag zelf deze eerste afhandeling regelen en is deze dus niet meer verplicht aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. Voor de huidige SKHNN is in de nieuwe regeling waarschijnlijk geen plaats meer.
-De zorgaanbieder wordt in de nieuwe wet wel verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie (soort “hoger beroep”). Deze geschilleninstantie kan vervolgens ook uitspraken doen over een toe te kennen schadevergoeding van maximaal € 25.000,00.