Graag uw concrete voorbeelden van problemen met verzekeraars

 
In de gesprekken die het LHV bestuur met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert, zijn nadrukkelijk ook de signalen van huisartsen aan de orde geweest over de ervaren marktmacht (en misbruik van daarvan) van de zorgverzekeraars. De NZa heeft aangegeven zeer benieuwd te zijn naar concrete voorbeelden van huisartsen, waarin zij beleven dat een verzekeraar zijn macht zodanig uitoefent dat de grenzen van redelijkheid en billijkheid worden overschreden.

In de afgelopen weken heeft de LHV dan ook een aantal voorbeelden gemeld bij de NZa, die huisartsen via ons Meldpunt Contractering aan ons hebben doorgegeven. Deze voorbeelden hebben in de meeste gevallen betrekking op de contractering.

Heeft u (een) voorbeeld(en) uit uw eigen ervaring als huisarts waarin u misbruik van de marktmacht van zorgverzekeraars ervaart of heeft ervaren?
Wij zijn nadrukkelijk ook op zoek naar voorbeelden die niet (direct) met de contractering te maken hebben.

Het landelijk bestuur wil ook graag voorbeelden uit het veld waarbij samenwerkingsprojecten om tot kwaliteitsverbetering voor patiënten zijn afgebroken of niet van de grond zijn gekomen door de mededingingsregels van de ACM.

U kunt uw voorbeelden aan ons doorgeven (uiterlijk tot 1 januari 2015) per mail aan bestuurssecretariaat@lhv.nl o.v.v. Zorgverzekeraars, alvast dank daarvoor.

Daarnaast blijft het meldpunt contractering van de LHV openstaan gedurende het hele jaar.

Op dit meldpunt zijn al veel signalen binnengekomen en deze worden ingezet om in landelijk overleg en overleg met verzekeraars problemen aan te kaarten. Dit heeft al geleid tot de nodige bijstellingen bij verzekeraars en alertheid bij VWS en NZa. Blijf a.u.b. uw voorbeelden insturen!