Gezamenlijke hagroronde kringbestuur en DHC-bestuur

 
De komende maanden willen de bestuursleden van LHV-Huisartsenkring Drenthe en de bestuursleden van de Drentse Huisartsen Coöperatie (DHC) een bezoek brengen aan hagrobijeenkomsten in de regio.

We willen met een gezamenlijk bezoek onze samenwerking onderstrepen en het contact met de achterban versterken. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: structuur en organisatie huisartsenzorg, voortgang ICT-project, regie bij de huisarts, functioneren ANW-diensten, actuele ontwikkelingen/vragen. Uiteraard is er alle ruimte voor onderwerpen die uw hagromet de bestuurders wil bespreken. Duur is ongeveer 1 uur.

Wilt u ons laten weten via huisartsenkringdrenthe@lhv.nl wanneer ons bezoek kan worden ingepast?