Gevraagd: 2 huisartsen die willen deelnemen aan het ICT-platform

 
Het ICT platform wil graag versterking van 2 huisartsen die willen meedenken over ICT en de toekomst van de automatisering.

Na het vertrek van 2 huisartsleden bestaat het huidige ICT platform uit Paul de Vries (CHD), Ron Wissink (HZD), Maarten Stuker (CHD) en Hans Erik van Helsdingen (onafhankelijk voorzitter).

Wie wil als LHV-lid namens de Kring aanschuiven? Betrokkenheid bij de Drentse huisartsen is hierbij van belang. Je hoeft geen ICT-deskundige te zijn maar natuurlijk wel enigszins geïnteresseerd in de automatisering en haar toekomst.

Het ICT-platform vergadert ongeveer 3 keer per jaar waarin gekeken wordt naar ontwikkelingen, knelpunten, regels, een gewenste situatie voor Drenthe, etc. We bieden de gebruikelijke vergoeding volgens huishoudelijk reglement van de Kring.

De Kring ondersteunt het streven naar zoveel mogelijk uniforme ICT in huisartspraktijken. Uitwisseling van gegevens, centraal beheer van gegevens en leveren van productiegegevens kunnen daarmee makkelijker worden gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Wissink.