Facturering contributie 2019

 
Facturering contributie 2019
De contributie 2019 voor de Drentse Huisartsen is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 november vastgesteld. De contributie bedraagt, gelijk aan voorgaande jaren, € 500,- voor gevestigd huisartsen en hid’s en € 250,- voor niet gevestigde huisartsen.

Bij de Algemene Ledenvergadering van september 2017 zijn jullie akkoord gegaan met het volgende: iedereen draagt financieel bij aan het besturen, dubbele bijdragen vanuit coöperatie en LHV-kring Drenthe worden voorkomen en alle leden van de Drentse Huisartsen betalen contributie.

Wijze van inning
Huisartsen die aangesloten zijn bij LHV-huisartsenkring Drenthe en de DHC ontvangen hun factuur via de LHV. Huisartsen lid van de DHC, maar niet van LHV-Huisartsenkring Drenthe, ontvangen de factuur via de DHC.

Wij rekenen op jouw contributiebijdrage zodat wij als bestuur van de Drentse Huisartsen ook komend jaar onze ambities kunnen blijven waarmaken in het belang van ons werk als huisarts.