Extra ALV DHC woensdag 8 september - naamgeving

 
Deze zomer worden de statuten aangepast en 'ter stemming' gebracht op de extra ALV van woensdag 8 september 2021. Noteer deze datum alvast in je agenda. De praktische informatie hierover volgt. Je mag je stem gemandateerd uitbrengen, maar we hopen dat je aanwezig bent!

Tijdstip van de ALV wordt op korte termijn kenbaar gemaakt. 
De stukken voor deze ALV worden uiterlijk 25 augustus verzonden aan de DHC leden.