Eerste stap naar 1 loket voor scholing in Drenthe

 
Tijdens een werkconferentie op 28 augustus jl. is de eerste belangrijke stap gezet om te komen tot één centraal punt voor alle deskundigheidsbevordering in Drenthe voor huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten. Aanwezig waren: LHV-Huisartsenkring Drenthe, WDH/programmacommissie, DHC/HZD, CHD, ProGez en Drentse nascholingscommissie.

De eerste stap is te komen tot één scholingskalender zodat in één oogopslag alle scholingen van onder andere WDH, HZD, CHD, en Drentse nascholing overzichtelijk op een rij staat. Ook andere aanbieders van scholing (zoals compagnonscursus, interline, sandwichcursus) kunnen hun aanbod toevoegen. Dit zal overlap in data en onderwerp van scholingen voorkomen en de duidelijkheid en toegankelijkheid van scholingsinformatie vergroten.

De komende weken zal worden gewerkt aan een plan van aanpak om te kijken wat de precieze wensen en kaders zijn voor het proces van de scholingskalender, inschrijving, accreditering, etc. en wat dit betekent voor inzet van mensen en middelen. De faciliaire organisatie van HZD en CHD samen (Midea) zal de coördinatie op zich nemen.

De huisarts- en ondersteuningsorganisaties hebben afgesproken de samenwerking en afstemming in de deskundigheidsbevordering van de huisartsenzorg in Drenthe te willen optimaliseren.