Drentse Huisartsen

 
Drentse Huisartsen
Op 1 maart 2017 heeft de ALV ingestemd met de statuten én de naam van de nieuwe coöperatie. Marinka van Dijk, voorzitter van de nieuwe huisartsencoöperatie, presenteert: Drentse Huisartsen! Een organisatie voor en door alle huisartsen in Drenthe. Vanaf nu gaat de DHC verder onder de naam Drentse Huisartsen.

Nieuwe organisatie

Marinka van Dijk: "De Drentse Huisartsen verenigt in zich, de taken van voorheen de DHC en de LHV-Kring Drenthe. Onze missie is om de Drentse huisartsen te faciliteren om optimale zorg te kunnen leveren voor hun patiënten. Ik hoop dan ook samen met jou de kwaliteit en samenwerking binnen de huisartsenzorg verder te verbeteren".

"Zodat we ons mooie vak met veel plezier kunnen blijven uitoefenen."