Drenthe sluit aan bij Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal

 
Vanaf 1 januari 2021 gaan Achterstandsfonds Drenthe en Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal samen verder. Meer informatie wat dit voor jou en jouw praktijk in een achterstandswijk betekent, lees je hieronder.

Achtergrond
In 2019 is onderzoek gedaan naar de toekomst van de achterstandsfondsen. Met draagvlak van de achterstandsfondsen is gekozen voor een toekomstscenario waarin regionale fondsen blijven bestaan, maar waar meer centrale afstemming in een landelijk coördinatieorgaan zal plaats vinden. Ook zullen er landelijk meer uniformere kaders komen voor wat betreft de doelen, de governance en de besteding van het geld. Verder zijn er criteria opgesteld waaraan voldaan moet worden om als fonds bestaansrecht te hebben. Eén van die criteria is dat een fonds een minimaal budget van €100.000 moet hebben. Achterstandsfonds Drenthe zit daar net iets onder en Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal net iets boven. Om die reden is op 17 juni jl. besloten om vanaf het nieuwe jaar samen verder te gaan onder de naam: Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe.

Wat gaat er veranderen?
In principe ga je weinig van de samenvoeging van de fondsen merken. Het fondsbudget zal voor beide kringen gescheiden blijven, zodat geen ASF-geld bestemd voor huisartsen in de ene kring wordt besteed aan projecten in de andere kring. Uiteraard zullen de documenten, bijvoorbeeld het reglement en het aanvraagformulier, wel op de samenvoeging worden aangepast. Zodra deze documenten gereed zijn, ontvang je hierover bericht.

Tolkentelefoon
De overeenkomst met Global Talk voor het gebruik van adhoc en gereserveerde telefonische tolkendiensten blijft ongewijzigd van kracht. Alle huisartsen(praktijken) in de regio Drenthe kunnen kosteloos van deze regeling gebruik maken. Meer informatie en hoe deze regeling in de praktijk te gebruiken lees je op de LHV-kringwebsite.

HAweb-groep ‘ASF Zwolle-Flevo-Vechtdal-Drenthe’
Het fonds heeft een HAweb-groep ingericht voor ASF-praktijken werkzaam in regio Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe. In deze groep wordt regelmatig informatie gedeeld, (na)scholingen aangekondigd, en kun je gemakkelijk belangrijke documenten terug vinden. Ook kun je er zelf informatie delen, vragen stellen en in contact komen met andere ASF-huisartsen. Wil je toegang tot deze groep? Ga in HAweb naar ‘alle groepen’, zoek de groep ‘ASF Zwolle-Flevo-Vechtdal-Drenthe’ en klik rechts op de button ‘toegang vragen’.

ASF-geld blijft op de plank liggen
Voor de resterende maanden van 2020 is er nog ruim voldoende budget over. Hier lees je meer informatie over hoe je een project- of scholingsaanvraag kunt indienen. 

Meer informatie over dit onderwerp lees je op de LHV-kringwebsite.

Portefeuillehouder: Olaf Kuipers