Declaratiecode Achmea verrichting Polyfarmacie (13049)

 
Ons bereiken vragen over het kunnen declareren van polyfarmacie. Deze M&I verrichting is door de NZa per 2014 geschrapt, terwijl Achmea deze code –nog steeds- in de verrichtingenlijst heeft staan. Navraag en overleg leidt tot de conclusie dat eea niet goed geregeld was. Zorgverzekeraars Nederland heeft namens verzekeraars en met instemming van de NZa aan Vektis verzocht om de M&I code 13049 Polyfarmacie te kunnen blijven gebruiken. Vektis schrapt de einddatum voor het kunnen indienen van declaraties voor deze code. U kunt de declaratiecode dus blijven gebruiken.

In het zorgakkoord van 2013 zijn afspraken gemaakt over de bekostigingssystematiek voor de huisartsenzorg 2014-2017. Onderdeel daarvan is het opschonen van de lijst met M&I-verrichtingen. Ingaande 1 januari 2014 zijn zes verrichtingen geschrapt, waaronder polyfarmacie. Dit is door de LHV en NZa meerdere malen gecommuniceerd.

Polyfarmacie valt per 2014 onder de prestatiebeschrijving voor farmaceutische zorg.

Achmea heeft in de extra nieuwsbrief van begin december 2013 de Achmea-M&I verrichtingenlijst gepubliceerd. Over polyfarmacie schrijft Achmea: 'Polyfarmacie is samengegaan met de vergoeding die apothekers hiervoor ontvangen. Voor 2014 is de prestatiecode gelijk gebleven aan 2013, dat betekent dat u voor 2014 dezelfde prestatiecode kunt gebruiken.'

Dat de prestatie polyfarmacie vanaf 2014 is samengegaan met die van apothekers is juist. Over het kunnen blijven declareren van deze prestatie onder de declaratiecode 13049 bleken tegenstrijdige berichten te bestaan. Overleg met de NZa, ZN en Vektis leidt tot de uitkomst dat de declaratiecode 13049 voor de M&I verrichting polyfarmacie gebruikt kan blijven worden. Uiteraard moet deze wel onderdeel zijn van uw contract met uw zorgverzekeraar.