De eerste declaratieperikelen 2015

 
Wij ontvingen diverse signalen van leden over het afwijzen van declaraties en over het niet volgen van de kernafspraken door Multizorg (o.a. ONVZ en Zorg en Zekerheid). De opstelling van Multizorg om het tekenen van een volgovereenkomst als voorwaarde voor uitbetaling leidde tot verwarring en onbegrip.

Achmea  heeft ingediende declaraties over S3 afgewezen omdat ze niet samen met de inschrijftarieven zijn ingediend. Wij hebben contact opgenomen met Achmea en aangegeven dat de regelgeving geen verplichting stelt aan het koppelen of gelijktijdig indien van declaraties (S1 en S3). Direct daarop meldde Achmea dat er in het Achmea-systeem iets niet goed stond en dat dit gewijzigd is. Declaraties kunnen opnieuw worden ingediend. Achmea gaat de betreffende huisartsen informeren .

Multizorg verzocht huisartsen de afgelopen maanden een volgovereenkomst te tekenen. Volgens Multizorg was deze overeenkomst nodig, o.a. om een (juridische) betaaltitel voor het uitbetalen van declaraties te hebben. Van een voor huisartsen en Multizorg evenwichtige volgovereenkomst was geen sprake. Wij hebben (afzonderlijk) Multizorg en Achmea (e.a. zorgverzekeraars) verzocht om de door de huisarts getekende kernafspraken onderling uit te wisselen als basis voor declaraties en aldus administratieve rompslomp en vertraging in de uitbetaling te voorkomen. Eind januari jl. vernamen wij dat Achmea, De Friesland en DSW met Multizorg afspraken hebben gemaakt (over S1 en een deel van S3). Zij wisselen elektronisch de voor het volgen noodzakelijke gegevens uit. Het is niet meer nodig dat huisartsen met een contract bij deze zorgverzekeraars een volgovereenkomst met Multizorg sluiten. Ook verheugde het ons te horen dat er in ZN-verband een project is gestart die de onderlinge uitwisseling van gegevens voor ‘het volgen’ in de toekomst gaat regelen.