Convenant ‘Communicatie in de GGZ-keten Drenthe' van kracht

 
Convenant ‘Communicatie in de GGZ-keten Drenthe' van kracht
Het Platform Psychische Zorg Drenthe heeft vorig jaar een enquête gehouden onder huisartsen, praktijkondersteuners en zorgverleners in de GGZ en verslavingszorg. Communicatie tussen verwijzers en zorgverleners bleek een knelpunt. Het platform heeft vervolgens een convenant opgesteld ter verbetering van de communicatie.

Doel
Het convenant heeft als doel de samenwerking in de GGZ-keten zo goed mogelijk te laten functioneren, waarbij alle betrokken organisaties zich inzetten om de kwaliteit en continuïteit van zorg voor patiënten te waarborgen. 

Ondertekening
Afgelopen maandag - op 10 oktober 2016 - hebben GGZ-Drenthe, KLIK-Drenthe, VNN | regio Drenthe en de Drentse huisartsen het convenant ‘Communicatie in de GGZ-keten Drenthe’ ondertekend. Daarmee hebben ze vastgelegd zich in te zetten voor een goed geregelde samenwerking en de richtlijn te gebruiken. 

Gerda van der Woude heeft het convenant namens de Drentse huisartsen ondertekend. Zij bedankte de schrijvers van het convenant, met in het bijzonder Marinka van Dijk, die zich hiervoor vanuit de Drentse huisartsen heeft ingezet.   

Downloads
Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe

"Het convenant is nog maar het begin van een intensievere samenwerking en we hopen de hele keten van de GGZ zò in te richten dat de patiënt snel op de juiste plek wordt geholpen"

 Gerda van der Woude


Geert Jonker (KLIK), Janneke Bandringa (VNN), Gerda van der Woude en Bert Hogeboom (GGZ-Drenthe).

Meer weten?
Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op via telefoon 088 050 4000.