Contributieverhoging SKHNN

 
Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord Nederland (SKHNN) heeft de Kring gevraagd u te informeren over de contributieverhoging van €25,- en de nieuwe regeling bij niet betaling na de eerste herinnering de contributie op te hogen met €40,-

De contributieverhoging van €25,-  heeft te maken met het in werking treden van de nieuwe wet WKKGZ en de doorloop tot en met het eerste kwartaal van 2017. Dit betekent dat de contributie van de SKHNN voor 2016 is vastgesteld op €150,- voor LHV-leden en €175,- voor niet-LHV-leden.

Helaas blijkt dat ieder jaar ongeveer 10% van de aangesloten huisartsen ondanks herhaalde aanmaningen niet betaalt. Daarom is besloten bij niet betalen de contributie op te hogen met €40,-

De rekeningen zullen uiterlijk in maart worden verzonden.
Nadere toelichting is te lezen in de brief van het bestuur SKHNN