ALV 27 maart wordt verplaatst, nieuwe datum volgt

 
De geplande Algemene Ledenvergadering van LHV-huisartsenkring Drenthe van 27 maart 2014 wordt verplaatst naar een andere datum. U krijgt zo spoedig mogelijk de nieuwe datum door.

Eén van de redenen voor het doorschuiven naar een nieuwe datum is dat er op 27 maart ook een compagnonscursus voor de regio Hoogeveen gepland staat.
Verder vraagt de koepelvorming meer tijd en wordt eind maart/begin april een belangrijke uitspraak verwacht over de nieuwe huisartsfinanciering die wij willen afwachten.

Wij willen alle leden graag de gelegenheid geven over deze ontwikkelingen mee te praten op de eerstvolgende ALV.