Agenderen: Algemene Ledenvergadering 30 september

 
Zet u het alvast in uw agenda? De volgende Algemene Ledenvergadering van LHV-huisartsenkring Drenthe is op dinsdagavond 30 september 2014. Een belangrijk gespreksonderwerp is het bestuurlijk samengaan van de Drentse huisartsenorganisaties en zeggenschap van huisartsen. Tijdens de themabijeenkomst van 27 mei over dit onderwerp hebben de leden gevraagd voorbeelden uit andere regio’s en andere organisatievormen te presenteren om de beste keuze voor Drenthe te kunnen maken. Aan dit verzoek geven wij graag gehoor. En alle aanwezigen op de laatste vergadering: vergeet niet één andere collega mee te nemen naar de komende vegadering!

Verder zal tijdens de ALV van 30 september een huisarts uit Enschede komen vertellen over de vuurwerkramp en daarmee het Huisartsen RampenOpvangPlan (Harop) toelichten.

Wij ontmoeten u graag op dinsdagavond 30 september in Spier.
U ontvangt twee weken van tevoren de uitnodiging met stukken.