Afspraak medicatieoverdracht met GGZ

 
Met ingang van 2011 is de richtlijn medicatieoverdracht van kracht.

In een eerder bericht vermelden wij een overzicht van de belangrijkste informatie voor huisartsen. Tijdens een overleg waarbij onder andere Johan Arends, psychiater, ziekenhuis apotheker Arne Risselada en namens de Kring Anne van der Zijl aanwezig waren, is afgesproken dat GGZ Drenthe twee keer per jaar een update van de patiënt naar de huisarts stuurt. Hierbij zal per patiënt een kort verslag en een medicatieoverzicht worden gemaakt. Verzoek is om dit te controleren met het actueel medicatieovezicht in het medisch dossier bij de huisarts en wijzigingen (starten/wijzigen/stoppen) van medicatie te retourneren aan de GGZ-behandelaar.

Op dit moment is electronische gegevensuitwisseling nog niet goed mogelijk. Zolang deze situatie blijft bestaan komt bovenomschreven plan zo goed mogelijk tegemoet aan de richtlijn medicatieoverdracht. Aanvullend kunt u natuurlijk ook uw patiënt bij voorschrijving van nieuwe medicatie een actueel overzicht meegeven.