Achmea verlengt inschrijving voor pilot-module ADEPD-registreren

 
Achmea heeft besloten de inschrijvingstermijn voor de pilot-module ADEPD-registreren te verlengen tot 1 april 2012.

Het doel van deze pilot-module is het door de huisarts op orde brengen van de patiëntendossiers en door middel van het toetsen van de kwaliteit van de registratie in de dossiers de huisarts voorzien van feedbackinformatie om het ADEPD-registreren verder te verbeteren. Huisartsen die nog willen deelnemen aan deze pilot module kunnen zich door het opsturen van het inschrijfformulier nog tot 1 april 2012 aanmelden bij Achmea. Voor de voorwaarden verwijzen we u naar de toelichting