Achmea: vereiste scores DGV-indicatoren naar beneden bijgesteld

 
De vaststelling van de vereiste scores voor de prescriptiemodule 2008 werd direct afgeleid van de referentiewaarden voor de indicatoren, opgesteld door DGV. Om haalbaarheid van de indicatoren te vergroten, zijn de vereiste scores in de module bewust lager dan de referentiewaarde gesteld. Verder versoepelden wij op uw dringende verzoek de module door niet strikt conform de submodulekeuze uit de module te belonen, maar voor elke combinatie van 3,4 of 5 gehaalde indicatoren. Bovendien werd voor elke indicator een coulancemarge van een half procent vastgesteld.

Uit uw reacties bij de verantwoordingsformulieren blijkt evenwel dat de vereiste scores voor enkele indicatoren toch te ambitieus zijn. Daar zijn meerdere verschillende (o.a. methodologische) oorzaken voor. In een klankbordgroep van Achmea met DGV en LHV kringen is de vereiste score voor drie indicatoren verlaagd:

  • inhalatiecorticosteroïden bij astma: score van 85% naar 82% (conform vereiste score 2009 voor de indicator behandeling astmapatiënten met ICS)
  • vroegtijdig stoppen antidepressiva: score van 80% naar 63% (de indicator therapietrouw antidepressiva 2009 met score van 57% is een anders opgezette indicator)
  • statines bij nieuwe gebruikers: score van 80% naar 75% (mede in verband met de invloed van politheken)


Al ingestuurde en beoordeelde verantwoordingsformulieren zijn naar de nieuwe vereiste scores herbeoordeeld. Daarnaast blijken voor enkele indicatoren nog andere (methodologische) problemen bij de verantwoording te bestaan. Dit geldt m.n. waar de indicatoruitslag afwijkt van wat als goed voorschrijven conform de NHG-richtlijnen is of wordt beleefd. Richtlijnconform voorschrijven is het expliciete doel van de module. Het is uiteraard zeer ongewenst dat de module dit juist zou frustreren. Achmea probeert voor de gemelde gevallen (in de klankbordgroep) redelijke oplossingen te vinden. Niet voor elke individuele situatie is een oplossing voorhanden. De verwerking van de bijzondere situaties vraagt meer tijd en kan tot enige vertraging van de vaststelling van de beloning leiden. Wij bieden daarvoor onze excuses.

Van belang is nog te melden dat het door u gedeclareerde bedrag een vooruitbetaling is. In het declaratiesysteem anno 2008 was geen andere mogelijkheid. Voor 2009 is betaling achteraf mogelijk. Bij niet halen van de gevraagde prestatie zal de vooruitbetaalde beloning van u teruggevraagd worden.