Achmea huisartsencontract 2014

 
Eind augustus heeft Achmea u het huisartsencontract 2014 aangeboden. Dit contract is een uitwerking van het Achmea Inkoopbeleid eerstelijnszorg 2014 en de Kadernotitie Dementie 2014.

Een 'samenvatting Achmeabeleid en contractering' en 'overwegingen t.a.v. ondertekening huisartsencontract 2014' kunt u lezen in de doorlinken.

Achmea heeft de datum voor het afsluiten van het contract 2014 verlengd van 1 oktober naar 1 november 2013.

Let op: Indien u in 2011 een plusmodule had en deze voor 2014 opnieuw wilt aanvragen moet u dit doen vóór 31 oktober 2013.