Achmea crisisregeling

 
Het Achmeazorgkantoor heeft u via een brief geïnformeerd over de nieuwe crisisregeling. Met deze regeling is het Achmeabeleid voor crisiszorg in het oude Agis en Achmea gebied geüniformeerd. De brief riep bij velen van u vragen op over de verantwoordelijkheid van de huisarts en de term dossierhouder. Het overleg hierover met het zorgkantoor heeft duidelijkheid gebracht. De tekst van de regeling wordt aangepast.

De Achmea crisisregeling heeft als doel het regelen van spoedzorg in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

Brief Achmea zorgkantoor

Verantwoordelijkheden van de huisarts

Volgens de crisisregeling is de huisarts 'verantwoordelijk om passende zorg in de thuissituatie te regelen indien klant niet in aanmerking komt voor een crisisopname'.
Deze tekst zal worden verwijderd. Dit omdat het verpleeg- of verzorgingshuis dossierhouder is en de dossierhouder verantwoordelijk is voor het regelen van passende zorg, ongeacht of het wel of geen spoedzorg betreft.
U hoeft dus geen thuiszorginstellingen af te bellen voor het regelen van (spoed)zorg!

Begrip dossierhouder

In de tekst van de crisisregeling gaat Achmea een toelichting opnemen over het begrip 'dossierhouder'.
Bij een spoedopname zijn er twee situaties waarbij het begrip dossierhouder van belang is:

  • De huisarts bespreekt met zijn patiënt (en eventueel mantelzorger) of de patiënt al is ingeschreven op de wachtlijst van een verpleeg- of een verzorgingshuis. Als de patiënt is ingeschreven én er is sprake van spoed én er is plaats wordt de patiënt opgenomen. Indien er geen crisisbed beschikbaar is, is dit verpleeg- of verzorgingshuis verantwoordelijk voor het zoeken naar een alternatieve plaats. Het verpleeg- of verzorgingshuis is dossierhouder omdat de patiënt al was ingeschreven.
  • De patiënt staat niet ingeschreven op de wachtlijst van een verpleeg- of verzorgingshuis. De huisarts verwijst in overleg met zijn patiënt (en eventueel mantelzorger) naar (meestal) het dichtstbijzijnde verpleeg- of verzorgingshuis waarbij het Achmea of Agis zorgkantoor crisisbedden heeft gecontracteerd. Is er géén plaats beschikbaar, dan wordt dit verpleeghuis/verzorgingshuis dossierhouder en is verantwoordelijk voor het aanbieden van een alternatief.

U hoeft dus geen verzorgings- of verpleeghuizen af te bellen voor het regelen van een crisisbed.

Mocht een verzorgings- of verpleeghuis de hiervoor beschreven taak niet uitvoeren, dan verzoeken wij u dit te melden aan bert.zweerts@achmea.nl Achmea neemt dan contact op met het betreffende huis.

Op de website van het Achmea zorgkantoor staat een actueel overzicht van de door Achmea en Agis ingekochte crisisbedden. Binnenkort plaatst Achmea de tekst van de regeling, het overzicht van de ingekochte plaatsen, etc. ook op de Achmeawebsite bij het onderdeel huisartsen.