Achmea brief aan huisartsen over module POH S 2013

 
Onlangs heeft u van Achmea een brief ontvangen over uw jaartarief voor de module POH Somatiek 2013. In de brief geeft Achmea aan welk tarief u kunt declareren met ingang van 1 juli 2013 en hoe dit tarief is berekend.

De Kring heeft naar aanleiding van deze Achmeabrief diverse vragen en reacties ontvangen. Deze hebben betrekking op de korte termijn voor het indienen van een correctieverzoek, de korte termijn voor het aanvragen van extra POH-S, verkeerde gegevens, de vereiste transparantie en de gebruikte systematiek (o.a. feitelijk aantal patiënten per categorie in relatie tot in ketenzorg zijnde patiënten van die categorie, de definitie en het ingangsmoment van extra POH-S).

Wij adviseren u te controleren of de gegevens in de brief over uw praktijk juist zijn, en uw eventuele vragen en kanttekeningen schriftelijk aan Achmea te melden. U kunt daarnaast ook Achmea uitnodigen voor een overleg. Ook als Kring zullen wij uw reacties onder de aandacht van Achmea brengen. Indien u niet in de gelegenheid bent voor 1 augustus richting Achmea te reageren, adviseren wij u - onder toevoeging van uw redenen en/of uw eventuele vragen - uitstel te vragen.